20.10.13

తలలో పూచెండు జారిపడింది ___ నీవు తలపుకు రాగానే

తలలో పూచెండు జారిపడింది ___ నీవు తలపుకు రాగానే ---  శ్వేత- 20 -10 -13No comments:

Post a Comment