25.4.14

Nanduri Prabhakar garito parichayam

నండూరి ప్రభాకర్ గారితో నేను చేసిన పరిచయ కార్యక్రమం 

నండూరి ప్రభాకర్ గారు..... విశాఖ వాసులకు ఇతని గురించి చెప్పవలసిన పనిలేదు. విశాఖకు ముద్దు బిడ్డడు, విశాఖపట్నానికి వన్నెతెచ్చిన మహనీయులలో ఒకరు.రికార్డులు సాధించుటలోనే తనకు ఆనందముందని చెబుతున్న నిరాడంబర వ్యక్తి. సరి ఫౌండేషన్ అనే సంస్థను స్థాపించి, విద్యలో ముందుంటూ, ఆర్ధికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులను  దత్తతగా స్వీకరించి చదివిస్తున్న ఉన్నతుడు. హాస్యవల్లరి అనే హ్యూమర్ క్లబ్ ను నడిపిస్తూ, ఇంతవరకు 4 గిన్నిస్ రికార్డులు, 4 లిమ్కా రికార్డులు సాధించారు.... అతని గురించి చెప్పుకోవటానికి ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. అతని మాటలలో మీరే వినండి. 

Bhagyasree Koyalakandala garito parichayam

Bhagyasree Koyalakandala garito parichayam
ప్రముఖ రచయిత్రి భాగ్యశ్రీ గారితో నేను చేసిన పరిచయ కార్యక్రమం

Stop Female Foeticide

(ఇది మా పెద్దబ్బాయి Nanduri Raghava Kumar చేసిన ఏనిమేషన్ ఫిల్మ్)  
Female foeticide is the act of aborting a foetus because it is female. This is a major social problem in India and has cultural connections with the dowry system that is ingrained in Indian culture. It is estimated that more than 10 million female foetuses have been illegally aborted in India. Pre-natal sex-determination was banned in India in 1994. Please Save the Girl Child ......

Rvss Srinivas(Tammu) to Parichayam

నాకు ముఖపుస్తకంలో తెలుగు అక్షరాలు దిద్దించిన గురువు, మిత్రుడు, శ్రేయోభిలాషి, అన్నిటికంటే ''తమ్ము'' అని పిలుచుకునే ఆత్మీయ బంధువు అయిన Rvss Srinivas (తమ్ము) తో నేను చేసిన పరిచయ కార్యక్రమం.  

24.4.14

Indu Ramana garito Parichayam

Indu Ramana garito Parichayam
ఇందు రమణగారితో నేను చేసిన పరిచయ కార్యక్రమం

Meegada Trinadh to Parichayam

మన తెలుగు మన సంస్కృతి ..... మీగడ త్రినాధ్ తమ్ముడితో నేను చేసిన పరిచయ కార్యక్రమం 

Ponnada Murthy Babai garito Parichayam

Ponnada Murthy Babai garito Parichayam
పొన్నాడ మూర్తి బాబాయి గారితో నేను చేసిన పరిచయ కార్యక్రమం

23.4.14

A Parrot In My Garden

మా పెరటిలో జామచెట్టుపై జామకాయను తింటూ, నా కెమెరాకి చిక్కిన రామచిలుక

22.4.14

నీ రూపే కనిపిస్తుంది - నా మనసుని స్క్రాచ్ చేసి చూస్తే

నీ రూపే కనిపిస్తుంది - నా మనసుని స్క్రాచ్ చేసి చూస్తే ...... శ్వేత 22-4-2014


9.4.14

ఏడేడు జన్మలు నేనుంటా - నీ తోడై నీ వెంటే

ఏడేడు జన్మలు నేనుంటా - నీ తోడై నీ వెంటే ..... శ్వేత 9-4-14


కలిసి కరిగిపోదామా - ఇద్దరమొకటైన వేళ

కలిసి కరిగిపోదామా - ఇద్దరమొకటైన వేళ .... శ్వేత 9-4-14


గుప్పెడంత గుండెలో - పట్టలేనంత ప్రేమ

గుప్పెడంత గుండెలో - పట్టలేనంత ప్రేమ ..... శ్వేత 9-4-14
తడిసి ముద్దవుతున్న చందమామ - తారల ముద్దుల వర్షంతో

తడిసి ముద్దవుతున్న చందమామ - తారల ముద్దుల వర్షంతో .... శ్వేత 9-4-14


తెరుచుకుంటాయి మది తలుపులు - నిను తలచిన ప్రతిసారి

తెరుచుకుంటాయి మది తలుపులు - నిను తలచిన ప్రతిసారి ..... శ్వేత 9-4-14


కలువల రేడు నిండు పున్నమై వచ్చెను నేడు - మనసానందమాయె చూడు

కలువల రేడు నిండు పున్నమై వచ్చెను నేడు - మనసానందమాయె చూడు ..... శ్వేత 9-4-14

ఆనంద డోలికలూగె నేడు - కలువల వలువలు కప్పుకున్న నిండు చందురుడు...... @ శ్వేత 9-4-14


అందంగా అద్దనా అరచేత గోరింట - నా రాణి అలివేణికి

అందంగా అద్దనా అరచేత గోరింట - నా రాణి అలివేణికి ..... శ్వేత 9-4-14


లేరు నాకెవ్వరు పోటీ - రారు నాకెవ్వరు సాటి

లేరు నాకెవ్వరు పోటీ - రారు నాకెవ్వరు సాటి ..... శ్వేత 9-4-14


తోడుండవా - నా చీకటి వాకిటకి

తోడుండవా - నా చీకటి వాకిటకి .... శ్వేత 9-4-14


మనసు చల్లబడింది - చెలి చెంతకు చేరగనే

మనసు చల్లబడింది - చెలి చెంతకు చేరగనే ...... శ్వేత 9-4-14


మానని గాయాలు - రేగిన తలపులతో

మానని గాయాలు - రేగిన తలపులతో ..... శ్వేత 9-4-14


నీకోసం గగనంలో వెదుకుతున్నా - శ్వేత విహంగమై

నీకోసం గగనంలో వెదుకుతున్నా - శ్వేత విహంగమై ..... శ్వేత 9-4-14


మది బరువెక్కింది - నీతోడు కరువయ్యాక

మది బరువెక్కింది - నీతోడు కరువయ్యాక ..... శ్వేత 9-4-14


తుమ్మెదల కోసం ఎదురుచూస్తున్న పువ్వులు - నవ్వులు రువ్వుతూ

తుమ్మెదల కోసం ఎదురుచూస్తున్న పువ్వులు - నవ్వులు రువ్వుతూ.....శ్వేత 9-4-14


విడిచిపెట్టు ఒక్కమారు - బిగికౌగిలి బందిఖానా నుండి

విడిచిపెట్టు ఒక్కమారు - బిగికౌగిలి బందిఖానా నుండి .... శ్వేత 9-4-14


నిత్యం స్మరణీయమే - మన ప్రేమాయణం

నిత్యం స్మరణీయమే - మన ప్రేమాయణం ..... శ్వేత 9-4-14


అందుకున్నా నీపాదం - కందిపోనీకుండా .... శ్వేత

అందుకున్నా నీపాదం - కందిపోనీకుండా .... శ్వేత 9-4-14


దాగి ఉంది ప్రేమ - నీ తిరస్కారం వెనుక .... శ్వేత

దాగి ఉంది ప్రేమ - నీ తిరస్కారం వెనుక .... శ్వేత 9-4-14


ఆకాశంలో అల్లరంతా తారలదే - చంద్రుడు లేని అమవసి నాడు .... శ్వేత

ఆకాశంలో అల్లరంతా తారలదే - చంద్రుడు లేని అమవసి నాడు .... శ్వేత 9-4-14


శ్వేత .... జీవిత సత్యం

శ్వేత .... జీవిత సత్యం

పగిలిన హృదయం
రేగెనీ నిమిషం 

ఖాయం కాదీ కాయం
మాయం కాదీ గాయం

శాశ్వతం కాదీ ప్రాయం
మాయా జగత్తీలోకం

చూడలేను నేనీ లోకం
రాయలేను నేనే గేయం (కావ్యం)

ఉన్నది సత్యం ఈవిశ్వంలో
దాగున్నది జీవిత సత్యం ప్రతీ మనోవేదనలో 


గేయంగా మారింది - గాయమైన నా హృదయం ..... శ్వేత

గేయంగా మారింది - గాయమైన నా హృదయం ..... శ్వేత ... 9-4-14


శ్వేత ..... శృతి తప్పిన జీవితం

శ్వేత ..... శృతి తప్పిన జీవితం

మితిమీరి ఆలోచించే
మతిలేని మనిషి యొక్క
గతి తప్పిన మనసుకి
శృతి తప్పిన జీవితం 9-4-14

3.4.14

శ్వేత ......... కనికట్టు

శ్వేత ......... కనికట్టు

అడిగాను నేన్నిన్ను లేటెస్టు వంటకం
ఇస్తానన్నావు నువ్వు ఉప్మా - పెసరట్టు
నా చేతికిచ్చిందేమో మినపట్టు

అయ్యింది అది ఒక రోస్టు
నోటికి అందలేదు ఏ టేస్టు

అడిగాను నిన్ను లిఫ్టు
కూర్చోమన్నావు నన్ను లెఫ్టు

లేదన్నావు నీబండికి పర్మిట్టు
అది వినగానే జారిపోయింది నా హార్టు

పోయింది నాపేరు జనాభా లిస్టు నుంచి
తీసుకుంటున్నాను హాయిగా ఇప్పుడు స్వర్గంలో రెస్టు

అర్థమయ్యింది నీ కనికట్టు - అందరినీ మట్టుబెట్టుటేయని ....... 04-04-2014


2.4.14

Meaning Of My Name In FB

పేస్ బుక్ నాపేరుకి ఈవిధంగా అర్థం చెప్పింది. ఇది ఎంతవరకు నిజమో మరి.