26.12.14

శ్వేత .......... నీ పిలుపే ప్రాణాధారం

శ్వేత  .......... నీ పిలుపే ప్రాణాధారం

ఉన్నది నాపై నీకధికారం
నాకులేదు ఈదేహం పై మమకారం
మోక్షాన్ని పొందుటకు అందించు నీ సహకారం

నీ పిలుపే ప్రాణాధారం
నీ తలపే జీవాధారం

నీవు లేని జీవితం నిరాధారం
విశ్వానికి నీవే మూలాధారం --- 26-12-14


20.12.14

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Quotations (డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి...

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Quotations (డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి సూక్తులు)  My Slideshow......... I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)

18.12.14

అలుపన్నది తెలియదు - తుళ్ళిపడే అల్లరి వయసుకి

అలుపన్నది తెలియదు - తుళ్ళిపడే అల్లరి వయసుకి @శ్వేత... 17-12-14కపోత రాజం వచ్చింది - కబురులెన్నో తెచ్చింది

కపోత రాజం వచ్చింది - (ప్రేమ)కబురులెన్నో తెచ్చింది @శ్వేత. 17-12-14


17.12.14

సరిజోడీ కుదిరింది ఇద్దరికీ - నీ కీర్తనకి, నా నర్తనకి

సరిజోడీ కుదిరింది ఇద్దరికీ - నీ కీర్తనకి, నా నర్తనకి @శ్వేత... 16-12-14