6.9.17

తలపులు తట్టి లేపి వలపులు దోచుకున్నావు - పిలుపు గాలమేసి

తలపులు తట్టి లేపి  వలపులు దోచావు - పిలుపు గాలమేసి .... శ్వేత 06 Sep 2017


ఎగిరిపోదామా - హద్దులు లేని ఆకాశానికి, నిద్దురలేని లోకానికి

ఎగిరిపోదామా - హద్దులు లేని ఆకాశానికి, నిద్దురలేని లోకానికి .... శ్వేత 06 Sep 2017

 

కమ్మగా నిదురపోదామా - కనుదోయిలో వెన్నెల నింపుకొని⁠⁠⁠⁠

కమ్మగా నిదురపోదామా - కనుదోయిలో వెన్నెల నింపుకొని⁠⁠⁠⁠ .... శ్వేత 6 Sep 2017

28.8.17

ఋతువులతో గలాటాలెందుకు ... శ్వేత

ఋతువులతో గలాటాలెందుకు ... శ్వేత

వసంతఋతువుతో వయ్యారాలెందుకు
గ్రీష్మఋతువుతో గిల్లికజ్జాలెందుకు

వర్షఋతువుతో వాదులాటెందుకు
శరదృతువుతో సరసాలెందుకు

హేమంతఋతువుతో హాస్యమెందుకు
శిశిరఋతువుతో సమరమెందుకు

ఋతువులతో గలాటాలెందుకు మనకు ..... 28 Aug 2017


మందారంలా ముడుచుకుని, సిరిమల్లల్లే సిగ్గుపడింది - సొట్టబుగ్గల సుందరి

మందారంలా ముడుచుకుని, సిరిమల్లల్లే  సిగ్గుపడింది - సొట్టబుగ్గల సుందరి ...
శ్వేత 28 Aug 2017