31.3.14

కర్రిగ నల్లగ అందంగున్నది - అల్లరిచేసే తుంటరి చిన్నది

కర్రిగ నల్లగ అందంగున్నది - అల్లరిచేసే తుంటరి చిన్నది ....... శ్వేత - 31-3-14


2 comments:

 1. కలరు కర్రి అయినా
  నవ్వు పువ్వు వోలె
  మనసు మల్లె వోలె
  మరులొల్పు తుందిగా

  ReplyDelete
 2. Tq bhayya....mee abhimananiki :)

  ReplyDelete