26.3.14

చింత దూరం చేస్తా - నా చెంత చేరితే ...... శ్వేత

చింత దూరం చేస్తా - నా చెంత చేరితే ...... శ్వేత 26-3-14


2 comments:

 1. హహహ చింతా క్రాంత యిన
  కాంతా చిత్రం చూస్తుంటేనే
  ఇట్టే అర్ధమవుతోంది
  సకల చింతలనూ తన చిత్తములో గ్రహించి
  చిద్విలాస ప్రదాయినిలా భాసిల్లుతోంది
  చాలా బావుంది శ్వేతా వాసుకి గారు.

  ReplyDelete