31.3.14

భరించలేను నేను - దగ్గరైన మనసులు దూరమైతే

భరించలేను నేను - దగ్గరైన మనసులు దూరమైతే ..... శ్వేత 31-3-14


2 comments:

  1. భరించలేను నేనూ
    నా శత్రువులు నన్ను
    పొగిడితే

    ReplyDelete
  2. ఎవరినీ నేను పొగడను ..... శత్రువుని కాకూడదని ..... :)

    ReplyDelete