30.3.14

మనసుని గిలిగింతలు పెట్టకు - నీ కొంటె చూపులతో

మనసుని గిలిగింతలు పెట్టకు - నీ కొంటె చూపులతో .... శ్వేత --- 30-3-14


2 comments:

  1. కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుంటే సరి .
    చూపులే ముళ్ళయితే అంతే మరి

    ReplyDelete