30.3.14

పంచ నాకెందుకు ? - నీమాటలలో పంచ్ నాక్కావాలి కానీ

పంచ నాకెందుకు ? - నీమాటలలో పంచ్ నాక్కావాలిగానీ .... శ్వేత --- 30-3-14


2 comments:

 1. మాటలాడటం కాదు
  మాటలతో ఆడుకోవడం కావాలి
  మాటలను వాడుకోవడం రావాలి
  పంచులను పంచిన చోటల్లా
  పంచకుండా పంచుతూ
  ఒకింత పెంచుతూ
  రాసేవే పంచాక్షరాలు..

  ReplyDelete
 2. చాలా బావుంది జాను భయ్యా :)

  ReplyDelete