31.3.14

నీ జ్ఞాపకాలు పదిలమే - ఎన్ని యుగాలు గడచినా

నీ జ్ఞాపకాలు పదిలమే - ఎన్ని యుగాలు గడచినా ..... శ్వేత 31-3-14


2 comments:

  1. జ్ఞ్యాపకమే వ్యాపకమైన వేళా

    ReplyDelete
  2. మిగిలేవి వ్యధలే - జ్ఞాపకమే వ్యాపకమైన వేళ ....... ఔను కదా జాను భయ్యా :)

    ReplyDelete