29.3.14

ఈల వేసిన కొంటె కోయిల - లేచిగుళ్ళ మావిళ్ళను చూసి

ఈల వేసిన కొంటె కోయిల - లేచిగుళ్ళ మావిళ్ళను చూసి .... శ్వేత 29-3-14


2 comments:

  1. మావిల్లె పిలిచాయేమో మా ఇంటికి రమ్మనీ
    అందుకే సింగారించాయి ఆకోమ్మనీ ఈ రెమ్మనీ
    ఈ కోయిల రాగాలే ఆ కోవెలకు సరాగాలనీ

    ReplyDelete
  2. wowww chala bavundi jaanu bhayya

    ReplyDelete