4.2.13

శ్వేతమయం ...... శ్వేత

శ్వేతమయం ...... శ్వేత

శ్వేత నామం నాదండోయ్
శ్వేత వర్ణం నాదండోయ్

మల్లె మనసు నాదండోయ్
పలుకు నాది స్వచ్ఛమండోయ్

సూరీడన్న వెలుగును నేనే
జాబిలమ్మ వెన్నెలను నేనే

సప్తవర్ణాలున్నవి నాలోనే
సప్తసాగరాలులో ఉండేది నేనే 

జాజి మల్లెల తెల్లదనం నాది
విశాలమైన హృదయం నాది......31 JAn 2013

1 comment: