16.9.14

తప్పించుకునేవాడు మూర్ఖుడు - నీ చూపుల గేలం నుండి

తప్పించుకునేవాడు మూర్ఖుడు - నీ చూపుల గేలం నుండి @ శ్వేత 16-9-142 comments:

  1. చాలా బాగుంది మీరు ఏక వాక్య కవిత తో సహా --------------

    ReplyDelete
  2. మీ బ్లాగ్ చాలా బాగుంది

    ReplyDelete