29.5.14

నునుసిగ్గుల దొంతరులెన్నెన్నో - లేలేత చెక్కిళ్ళపై

నునుసిగ్గుల దొంతరులెన్నెన్నో - లేలేత చెక్కిళ్ళపై .... శ్వేత 29-05-14

1 comment:

  1. చక్కటి సిగ్గు.... నీ సిగ్గే సింగారమే... నీ సొగసే బంగారమే..

    ReplyDelete