28.9.13

మది కలవరం

అలుకచూపకే 


ఒంపుసొంపుల వయ్యారి 


మది కలవరం 


వలపు వాకిళ్ళు 


2 comments: