22.4.13

శ్వేత...... మల్లెలు

శ్వేత...... మల్లెలు


మల్లెలు మల్లెలు మల్లెలు

మగువల మనసులు దోచే మల్లెలు 


వలపు పరిమళాలు వెదజల్లే మల్లెలు

తలపు తమకాలు పెంచే మల్లెలు


మగనిని మురిపించే మల్లెలు

ప్రియుని కవ్వించే మల్లెలు 


చెలి కొప్పుల సింగారాలే ఈ మల్లెలు

చిరు నవ్వుల వయ్యారాలే ఈ మల్లెలు...29-03-13No comments:

Post a Comment