28.8.17

మందారంలా ముడుచుకుని, సిరిమల్లల్లే సిగ్గుపడింది - సొట్టబుగ్గల సుందరి

మందారంలా ముడుచుకుని, సిరిమల్లల్లే  సిగ్గుపడింది - సొట్టబుగ్గల సుందరి ...
శ్వేత 28 Aug 2017


1 comment:

  1. మల్లెల మక్కువతో ముక్కుపూటలు మల్లగుల్లలు
    నిశిది నీరెండల్లో నిదురగన్నేరు నాజుకు నాదాలు
    విరివిగ విరిసిన విరితోటలో వేదనభరిత విరిజాజులు

    ReplyDelete