28.12.15

చూపులు వంతెన కడుతున్నాయి - ఇరు మనసులను ఏకం చెయ్యాలని

చూపులు వంతెన కడుతున్నాయి - ఇరు మనసులను ఏకం చెయ్యాలని ..... శ్వేత 28 Dec 2015


1 comment:

  1. కృషితో నాస్తీ ధుర్భిక్షం, దృష్టితో ప్రణయం సుభిక్షం!

    ReplyDelete