10.4.21

గెలుపును సులువుగా సాధించవచ్చు - ఓటమిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తే

 గెలుపును సులువుగా సాధించవచ్చు - ఓటమిని సంతోషంగా స్వీకరిస్తే 😍🥰

@శ్వేత  10/4/202118.9.20

అలలే దుప్పటియై వచ్చి చేరాయి - కలల అలలపై తేలేటి నన్ను చూసి

అలలే దుప్పటియై వచ్చి చేరాయి - కలల అలలపై తేలేటి నన్ను చూసి  @శ్వేత 18/9/2020


12.7.20

ఆటుపోట్లు ఉంటేనే అలలకి అందం

ఆటుపోట్లు ఉంటేనే అలలకి అందం - కష్టసుఖాలుంటేనే జీవితానికి  అందం  @శ్వేత 12/7/2020


15.6.20

మనో సంఘర్షణ

మనో సంఘర్షణ 

మనో సంఘర్షణ ఎవ్వరికైనా దీనికి మించిన పెద్ద వ్యాధి మరొకటి లేదు జయించిన వాడు జీవించి ఉంటాడు, లేనివాడు విగతుడవుతాడు. ఈ మందులేని మనోరోగానికి నిత్యమూ ఎవరో ఒకరు బలవుతూనే ఉన్నారు.

మనసున్నవారే మరు నిమిషం ఏం జరుగుతుందా అని ఆలోచిస్తూ వుంటారు. మనస్సు అనేది లేని వారు అంటే ఏం జరుగినా మన మంచికే అని అనుకునే వారు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు. కానీ మనిషి అన్న తరవాత ఎదుటి వ్యక్తి గురించి ఆలోచించకుండా ఎలా ఉండగలుగుతాడు.... అదీ ఆ ఎదుటి వ్యక్తి తన రక్తసంబంధం అయితే ఇంకా ఆలోచించకుండా ఉండగలడా ....ఉండలేడు కదా ..... కానీ తనవారైన, పరాయివారైన వారు వేసే అడుగు ఎదుట ముళ్ళున్నాయో, రాళ్ళున్నాయో చెప్పటం మన ధర్మం. వినకుంటే వారి ఖర్మం. వినలేదు కదా వారికేమైనా అవుతుందేమో అని మనం మధనపడితే ఒరిగేది ఏమీ లేదు. మనకి మనోవ్యాధి తప్ప. ఈ మనోవ్యాధే మనకి రాబోయే వ్యాధులకి నాంది అవుతుంది. ఆదిలోనే మనోవ్యాధిని ఆపగలిగితే మనకి జీవితాంతం ఏ రోగాలు రాకుండా ఉంటాయి. అలా చెప్పటం ఎవరికైనా సులువే .... ఆచరించినవారికే తెలుస్తుంది దాని బరువెంత అనేది.   

12.6.20

కనులలోనే ఇంకిపోతున్నాయి కన్నీళ్ళు

కనులలోనే ఇంకిపోతున్నాయి కన్నీళ్ళు  - మనస్సు ఎంత బాధపడినా, కాలం ఎంత భయపెట్టినా @శ్వేత 12/6/202024.5.20

మేధోమథనం జరగాల్సిందే

మేధోమథనం జరగాల్సిందే - అద్భుతాలు ఆవిష్కృతమవ్వాలంటే .... @శ్వేత 24/05/2020


19.5.20

మరొకమారు భానుడుదయించాడు - మన జీవిత పుటల్లోకి @శ్వేత 19/05/2020

మళ్ళీ భానుడుదయించాడు - మన జీవిత పయనానికి వెలుగు బాటలేస్తూ...@శ్వేత 19/05/2020
11.5.20

మరుపన్నది ఉండకూడదు మదికి

మరుపన్నది ఉండకూడదు మదికి - గతమన్నది నీకు గుర్తుంటే .... @శ్వేత 11/05/20207.5.20

ఆపలేకపోతున్నారెవ్వరూ

ఆపలేకపోతున్నారెవ్వరూ - ఆకలిగొన్న మృత్యుదేవత అన్నార్తిని @శ్వేత 07/05/202019.4.20

కంటికి కనిపించకుండానే యుద్ధం చెయ్యాలి - కంటికి కనిపించని శత్రువు(కరోనా)తో

కంటికి కనిపించకుండానే యుద్ధం చెయ్యాలి - కంటికి కనిపించని శత్రువు(కరోనా)తో .....@శ్వేత 19/04/202016.4.20

నేను నేనుగా ఉండలేను - నా తలపులో నీ రూపం లేకుంటే

నేను నేనుగా ఉండలేను -  నా తలపులో నీ రూపం లేకుంటే  ... @శ్వేత 16/04/202011.4.20

పాడవోయి భారతీయుడా

వెలుగు నీడలు చిత్రంలోని పాట నేటి పరిస్థితికి ప్రతీ line సరిగ్గా సరిపోతుంది మీరే చూడండి ఒకసారి

పాడవోయి భారతీయుడా
ఆడి పాడవోయి విజయగీతికా ఆ ఆ

నేడె స్వాతంత్ర్య దినం వీరుల త్యాగ ఫలం
నేడె నవోదయం నీదే ఆనందం ఓ..

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలె చేసీ
సంబర పడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొందీ
అదె విజయమనుకుంటె పొరపాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా
కదలి సాగవోయి ప్రగతి దారులా

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొక వైపు
అదుపు లేని నిరుద్యోగమింకొక వైపు
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటి బజారూ
అలముకొన్న నీ దేశం ఎటు దిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి
ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ ఈ ఈ

పదవీ వ్యామోహాలు కులమత భేదాలు
భాషా ద్వేషాలు చెలరేగె నేడు
ప్రతి మనిషి మరియొకని దోచుకొనె వాడే
తన సౌఖ్యం తన భాగ్యం చూచుకొనె వాడే

స్వార్ధమీ అనర్ధకారణం
అది చంపుకొనుట క్షేమదాయకం మ్ మ్ మ్ మ్

సమ సమాజ నిర్మాణమే నీ ధ్యేయం నీ ధ్యేయం
సకల జనుల సౌభాగ్యమె నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం
సమ సమాజ నిర్మాణమే నీ ధ్యేయం
సకల జనుల సౌభాగ్యమె నీ లక్ష్యం
ఏక దీక్షతో గమ్యం చేరిన నాడే
లోకానికి మన భారతదేశం అందించునులె శుభసందేశం

లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులె శుభ సందేశం

లోకానికి మన భారతదేశం
అందించునులె శుభ సందేశం

6.4.20

ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందునా

ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందునా
ఈ పాటలోని కొన్ని lines మార్చి నేను రాసిన పాట ఇది 

ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా ll 

ఏమిటో నీమాటకర్థమేమిటో 
రానున్న రోజులని తలచుకుంటే 
నోట మాట లేదుగా ఆ ఆ ll 

ఏమిటేమిటేమిటే మంచి కాలమం అంటన్నావ్  
ఎలాఉంటదో కొంచెం విశదంగా చెప్పూ

అందరు కలసి ఇళ్ళళ్ళో ఉన్నరోజు 
సుచి శుభ్రతను పాటించినరోజు
మన పెద్దాయన మాటలు విన్నరోజు 

ఆ రోజెంతో దూరం లేదోరన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపో నేడో చిన్నయ్యో


భలే భలే బాగా చెప్పావ్ కాని అందుకు మనం
ఏం చేయాలో అది కూడా  నువ్వే చెప్పూ

చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి  
ముఖానికి మాస్కులు ధరించాలి  
ఇంటి లోపలే నువ్వు ఉండి తీరాలి 

సహకారమే మన వైఖరి అయితే 
ఉపకారమే మన ఊపిరి అయితే

పేద గొప్ప భేదం పోయి అందరూ
నీది నాదని వాదం లేక ఉందురూ

ఆ రోజెంతో దూరం లేదు అన్నయ్యో
అదిగో చూడు నేడో రేపో చిన్నయ్యో

అధికారులకి నువ్వు సహకరిస్తే 
కరోనాని నువ్వు తన్ని తరిమేయొచ్చు 
కోవిడ్ నే నువ్వు జయించొచ్చు 

ఉందిలే మంచి కాలం ముందుముందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందనా